Profetie in de Bijbel

Profetie

Derde aankondiging van het lijden

Lucas 9:43-45 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-01-2019 | gewijzigd: 09-01-2019 | 2 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, lijden

Samenvatting

Jezus kondigt aan dat hij overgeleverd zal worden aan de mensen.

Bijbeltekst

43 Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen:
44 Laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen.
45 Maar zij begrepen dat woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En zij vreesden Hem een vraag te stellen over dat woord.

Uitleg

Nadat Jezus een kind heeft verlos van een demon, kondigt hij hier voor de derde keer zijn lijden aan. Hij noemt zichzelf de Zoon des mensen en zegt dat die zal overgeleverd worden in de handen van mensen. In vers 44 zegt hij tegen de discipelen letterlijk "Legt ú deze woorden in uw oren". In het Grieks ligt de nadruk op 'u' om te benadrukken hoe belangrijk het is dat de twaalf volgelingen Jezus' aankondiging van Zijn lijden in de oren knopen, legt de HSV Studiebijbel uit.

Vervuld: ja

Uit het vervolg van Matheüs en de andere drie evangeliën, weten we dat dit letterlijk gebeurd is. Jezus is overgeleverd aan de joodse leiders en de heidenen.

Opmerkingen

Dezelfde aankondiging vinden we ook in Mat.17:22-23, maar daar lezen we ook dat de mensen Hem zullen doden, maar dat Hij op de derde dag opgewekt zal worden.

Gerelateerde profetien

Jezus kondigt aan hoe Hij gedood zal worden (Mat. 20:17-19)
Jezus kondigt Zijn lijden, dood en opstanding aan (Mar. 8:31-33)
Jezus kondigt zijn lijden, dood en opstanding aan (Luc. 9:22)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)

Reacties

If you suspect that this is angina, or if you are unsure about the discomfort and you determine that the patient and his or her physician are both unaware of this symptom, follow your clinical procedures for identification of new symptoms, and discontinue the patient s exercise program; refer the patient back to his or her physician buy cialis on line Results were plotted as histogram SEM or using a boxplot

Optorroli | 01-03-2023 14:44

buy cialis 5mg online Comment Vitamin D can increase serum magnesium concentrations, particularly in the presence of renal impairment

Optorroli | 18-03-2023 20:52

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder