Profetie in de Bijbel

Profetie

Johannes gaat omhoog naar de hemel

Openbaring 4:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-05-2013 | gewijzigd: 11-04-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: iedereen
Trefwoorden: Johannes, rapture, opname, deur, stem, bazuin,

Samenvatting

Johannes hoort een stem en het geluid van een bazuin en wordt de hemel ingetrokken. Een vooruitwijzing op de opname van de gemeente (rapture).

Bijbeltekst

1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

Uitleg

Openbaring 4:1 lijkt te verwijzen naar de opname van de gemeente, kort voor de periode van de grote verdrukking. In het vers komen diverse woorden voor die ook bij andere beschrijvingen van deze gebeurtenis gebruikt worden.
Er is sprake van:
- "zag": Lukas 21:28 ("Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.")
- "geopende deur": Openbaring 3:8 ("Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. ")
- "stem als van een bazuin": 1 Thess 4:16-17 ("Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ")

Ook de plek in het boek Openbaring waar dit verst staat, wijst erop dat we het hier over de rapture hebben: de hoofdstukken ervoor gaat het over de kerk (brieven aan de zeven gemeenten); het gedeelte erna gaat het over de ellende die over de aarde wordt uitgestort. Pas in Openbaring 19 lezen we over Jezus die samen met 'legers in de hemel' (waarschijnlijk zijn dit de gelovigen) terugkomen op aarde.

Vervuld: nee

De opname van de gelovigen heeft nog niet plaatsgevonden.

Opmerkingen

Een uitgebreide uitleg staat hier.

Gerelateerde profetieën

Lot gered uit Sodom (Gen. 19:1-29)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Henoch stierf niet, maar werd weggenomen (Gen. 5:21-24)
Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)
Dwaze meisje vergeten olie (Mat. 25:1-13)
Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)