Profetie in de Bijbel

Profetie

Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk

Openbaring 3:10 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-03-2015 | gewijzigd: 16-03-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Johannes
Trefwoorden: Filadelfia, Jezus, rapture, opname

Samenvatting

Wie het woord van Jezus' volharding bewaart, kan ontkomen aan het uur van verzoeking.

Bijbeltekst

7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:
8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.
10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
13 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Uitleg

Dit is de brief van Jezus aan de gemeente van Filadelfia. Het is één van de twee gemeenten waarover Jezus niets negatiefs meldt. Jezus raadt de gelovigen aan geduld te hebben, vol te houden, Gods woord te bewaren en Zijn Naam niet te verloochenen.

De gemeente zal van bijzondere kant bevestigingen van Jezus' liefde krijgen: enkelen uit de synagoge van de satan die zeggen dat ze joden zijn (maar dat in werkelijkheid niet zijn), zullen aan de voeten van de gemeente komen en erkennen dat Jezus de gemeente liefheeft. Het is onduidelijk hoe dit er in de praktijk uit zal zien.

Wie volhoudt zal door Jezus bewaard worden "voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken". Dit lijkt betrekking te hebben op de opname van de gemeente: de gelovigen zullen weggehaald worden van de aarde, voordat een tijd van grote verdrukking op aarde aanbreekt. Interessant is dat hier nadrukkelijk "het uur van verzoeking" wordt genoemd en niet kortweg "verzoeking". Kennelijk zullen de gelovigen die volhouden deze moeilijke tijd niet meemaken.

Wie overwint, zal ook gemaakt worden als een zuil in de tempel en daarom zullen de naam van God en de naam van de stad van God geschreven worden.

Vervuld: nee

Deze beloften zijn nog niet vervuld.

Gerelateerde profetieën

Henoch stierf niet, maar werd weggenomen (Gen. 5:21-24)
Lot gered uit Sodom (Gen. 19:1-29)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Dwaze meisje vergeten olie (Mat. 25:1-13)
Ouderlingen krijgen een krans (1 Petr. 5:4)
Wie verzoekingen verdraagt ontvangt een kroon (Jak. 1:12)