Profetie in de Bijbel

Profetie

Henoch stierf niet, maar werd weggenomen

Genesis 5:21-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-05-2013
Profeet: God | Geadresseerde: iedereen
Trefwoorden: Henoch, kerk, opname, rapture, wandelen met God, gelovigen

Samenvatting

Henoch stierf niet maar werd door God weggenomen van de aarde. Een verwijzing naar de opname van de kerk?

Bijbeltekst

21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

Uitleg

In het geslachtsregister van Genesis 5 komen we een bijzondere man tegen: Henoch. Het is de enige in het rijtje mannen waar aan het eind van zijn leven niet staat "en hij stierf". In plaats daarvan lezen we dat Henoch na 365 jaar werd weggenomen door God. Mogelijk heeft het te maken met zijn relatie met God. Twee keer lezen we dat Henoch wandelde met God. Judas vers 14 noemt Henoch een profeet en in Hebr. 11:5 staat dat Henoch door het geloof werd weggenomen, zodat hij de dood niet zou zien. Zijn lichaam is na de opname niet meer gevonden. Voordat hij van de aarde vertrok kreeg hij te horen dat hij God behaagde. Verschillende Bijbeluitleggers zien Henoch als een type van de kerk. Die zal - voordat de grote verdrukking komt - weggenomen worden van de aarde. We moeten hier niet denken aan de kerk als instituut maar als de groep echt gelovigen.

Het aantal jaren dat Henoch op aarde leefde (365) komt voor ons als erg lang over, maar het was een kort leven vergeleken met andere mensen die voor de vloed leefden. Die werden rond de 900 jaar oud.

Vervuld: nee

De kerk is nog niet van de aarde weggenomen.

Gerelateerde profetieën

Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Dwaze meisje vergeten olie (Mat. 25:1-13)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
Johannes gaat omhoog naar de hemel (Op. 4:1)