Profetie in de Bijbel

Profetie

Tweede zegel: vrede wordt weggenomen

Openbaring 6:3-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-05-2015 | gewijzigd: 05-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: Lam, zegel, vrede, zwaard, paard

Samenvatting

Het Lam opent het tweede zegel, waarna een rood paard verschijnt dat de vrede wegneemt.

Bijbeltekst

3 En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

Uitleg

Het Lam (Jezus) opent het tweede zegel van de boekrol die het van God heeft gekregen. Het tweede dier dat bij de troon van God is (wat lijkt op een kalf (Opb.4:7)), vraagt Johannes te kijken. Hij ziet een rood paard verschijnen (de kleur van bloed) en degene die erop zit, krijgt de macht om de vrede op aarde weg te nemen. Hierdoor beginnen mensen elkaar af te slachten. Degenen op het paard kreeg een groot zwaard.

Vervuld: nee

Het tweede zegel is nog niet verbroken. Hoewel we al vele oorlogen gehad hebben is deze periode van oorlog nog niet aangebroken.

Gerelateerde profetieën

Eerste zegel: een ruiter op een wit paard verschijnt (Op. 6:1-2)
Derde zegel: economische crisis (Op. 6:5-6)
Vierde zegel: het rijk van de dood (Op. 6:7-8)
Vijfde zegel: christenen zullen gedood worden (Op. 6:9-11)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)
Zevende zegel: stilte in de hemel (Op. 8:1)