Profetie in de Bijbel

Profetie

Zevende zegel: stilte in de hemel

Openbaring 8:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-05-2015 | gewijzigd: 18-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: zegels, stilte, hemel

Samenvatting

Als het Lam het zevende zegel opent, komt er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.

Bijbeltekst

1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.

Uitleg

Als het Lam (Jezus) het laatste van de zeven zegels van de boekrol heeft geopend, wordt het ongeveer een half uur stil in de hemel. De lofzangen door dieren, ouderlingen, engelen en de triomferende gemeente verstommen. Belangrijke vraag is, wat deze stilte betekent. Mogelijk is deze stilte passend met het oog op de oordelen die nog volgen. Zo'n stilte wordt ook beschreven in Zefanja 1:7 "Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE, want nabij is de dag van de HEERE."

Vervuld: nee

Johannes beschrijft dat de zegels in chronologische volgorde geopend worden. De gebeurtenissen die daarmee samenhangen vinden dan ook in chronologische volgorde plaats. We weten dat de gebeurtenissen van de eerste zes zegels nog niet hebben plaatsgevonden. De stilte in de hemel, die bij het zevende zegel hoort, is dus ook nog niet gevallen.

Gerelateerde profetieën

Eerste zegel: een ruiter op een wit paard verschijnt (Op. 6:1-2)
Tweede zegel: vrede wordt weggenomen (Op. 6:3-4)
Derde zegel: economische crisis (Op. 6:5-6)
Vierde zegel: het rijk van de dood (Op. 6:7-8)
Vijfde zegel: christenen zullen gedood worden (Op. 6:9-11)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)