Profetie in de Bijbel

Profetie

Vierde zegel: het rijk van de dood

Openbaring 6:7-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-05-2015 | gewijzigd: 31-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: vierde zegel, dood, paard, dodenrijk

Samenvatting

Het Lam opent het vierde zegel, waarna een groen paard verschijnt met de dood erop. Hij krijgt de macht een kwart van de wereldbevolking te doden.

Bijbeltekst

7 En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie!
8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Uitleg

Het Lam (Jezus) opent het vierde zegel van de boekrol die Hij van God kreeg. Hij hoort de stem van het vierde dier (wat lijkt op een vliegende arend) die Johannes oproept te kijken. Hij ziet een paard met iemand daarop.

De kleur van het paard wordt door de Herziene Statenvertaling omschreven als "grauw". De Willibrordvertaling omschrijft het als "vaalgroen", de Nieuwe Bijbelvertaling "vaalgeel". In het Grieks wordt het woord χλωρός (chlōros) gebruikt. In alle andere verzen in het Nieuwe testament waar deze term gebruikt wordt, wordt deze vertaald met "groen":
Mar. 6:39: "En Hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras."
Opb. 8:7: "En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde."
Opb. 9:4: "En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook,..."
Volgens http://en.wiktionary.org/wiki/ kan hij echter ook vertaald worden met "geel" of "vaal".

Op het paard zit iemand met als naam "de dood". Waarschijnlijk betekent dit niet dat deze persoon "De Dood" heet. Walid Shoebat legt in zijn boek God's War on Terror uit dat met de term "naam" in profetieën vaak "titel" of "motto" wordt bedoeld. Zie bijvoorbeeld Jes. 7:14: "Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven". Wij weten dat hier gedoeld wordt op de Messias, wiens naam niet Immanuel is, maar Jezus. De titel van Jezus is wel Immanuel (=God met ons).
We mogen dus de conclusie trekken dat degene op het paard als titel of motto draagt "de dood".

Achter het paard aan volgt het rijk van de dood. Ze krijgen de macht om een kwart van de aarde te doden:
- met het zwaard
- met honger
- met de dood
- en door de wilde dieren van de aarde.

Vervuld: nee

Het vierde zegel is nog niet geopend. Een kwart van de wereldbevolking is nog niet gedood.

Opmerkingen

Als je de tekst heel letterlijk neemt, staat er niet dat een kwart van de mensheid gedood wordt, maar dat de Dood en het dodenrijk die hem volgen de macht krijgt een vierde deel van de aarde te doden. Of de Dood zijn macht volledig zal gebruiken, weten we dus niet.

Gerelateerde profetieën

Eerste zegel: een ruiter op een wit paard verschijnt (Op. 6:1-2)
Tweede zegel: vrede wordt weggenomen (Op. 6:3-4)
Derde zegel: economische crisis (Op. 6:5-6)
Vijfde zegel: christenen zullen gedood worden (Op. 6:9-11)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)
Zevende zegel: stilte in de hemel (Op. 8:1)