Profetie in de Bijbel

Profetie

Vijfde zegel: christenen zullen gedood worden

Openbaring 6:9-11 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-05-2015 | gewijzigd: 08-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: vijfde zegel, martelaren, zielen, dood

Samenvatting

Het Lam opent het vijfde zegel. Johannes ziet de zielen van hen die gedood zijn om het Woord van God.

Bijbeltekst

9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?
11 En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.

Uitleg

Als het Lam (Jezus) het vijfde zegel van de boekrol opent, ziet Johannes onder het altaar de zielen van christenen die om hun geloof gedood zijn. Ze vragen wanneer hun bloed gewroken wordt op de mensen die nog op aarde wonen. We lezen dat dat gebeurt nadat dat het aantal christenen dat gedood zou worden, volledig is geworden.

Wat zegt dit profetisch?
1. Er zullen christenen gedood worden om hun geloof.
2. Het doden van christenen gaat door, ook vanaf dit punt in Openbaring. Dit betekent dat er vanaf dit punt nog steeds christenen op aarde zullen zijn (of mensen christen zullen worden), ondanks de opname van de gemeente die waarschijnlijk eerder plaatsgevonden heeft.
3. Het bloed van de martelaren wordt ooit gewroken door God. Op dat moment stopt het doden van christenen.

Vervuld: gedeeltelijk

Punt 1 is vervuld: sinds het ontstaan van de kerk zijn miljoenen christenen om hun geloof gedood.
Punt 2 en punt 3 moeten nog in vervulling gaan.

Gerelateerde profetieën

Eerste zegel: een ruiter op een wit paard verschijnt (Op. 6:1-2)
Tweede zegel: vrede wordt weggenomen (Op. 6:3-4)
Derde zegel: economische crisis (Op. 6:5-6)
Vierde zegel: het rijk van de dood (Op. 6:7-8)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)
Zevende zegel: stilte in de hemel (Op. 8:1)