Profetie in de Bijbel

Profetie

Derde zegel: economische crisis

Openbaring 6:5-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-05-2015 | gewijzigd: 05-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: zegel, zwart paard, economie, crisis, handel, graan, olie

Samenvatting

Het Lam opent het tweede zegel, waarna een zwart paard verschijnt met iemand die een weegschaal in zijn hand heeft

Bijbeltekst

5 En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.
6 En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.

Uitleg

Johannes ziet dat het Lam (Jezus) het derde zegel opent van de boekrol die Hij van God kreeg. Het derde dier (met het gezicht van een mens (Opb.4:7)) roept Johannes op te kijken. Die ziet een zwart paard en de man op het paard heeft een weegschaal in zijn hand. Dan klinkt er van tussen de vier dieren die voor de troon van God zijn een stem die zegt "Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe." De prijzen die hier voor tarwe en gerst worden genoemd zijn erg hoog: 8 tot 10 maal hun normale prijs, meldt de HSV Studiebijbel. Zulke hoge graanprijzen zullen waarschijnlijk tot hongersnood leiden. De crisis is wel beperkt, want olie en wijn worden geen schade toegebracht.

Vervuld: nee

Het derde zegel is nog niet geopend. Deze economische crisis is nog niet begonnen.

Gerelateerde profetieën

Eerste zegel: een ruiter op een wit paard verschijnt (Op. 6:1-2)
Tweede zegel: vrede wordt weggenomen (Op. 6:3-4)
Vierde zegel: het rijk van de dood (Op. 6:7-8)
Vijfde zegel: christenen zullen gedood worden (Op. 6:9-11)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)
Zevende zegel: stilte in de hemel (Op. 8:1)