Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden zullen, nadat ze gestraft zijn, terugkeren naar Israël

Jeremia 32:37-44 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-04-2014 | gewijzigd: 18-04-2014
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, terugkeer, straf

Samenvatting

Jeremia profeteert dat de joden, nadat ze zijn gestraft, terug gebracht worden naar Israël en er zullen blijven wonen.

Bijbeltekst

37 Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.
38 Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn.
39 Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen.
40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.
41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.

42 Want zo zegt de HEERE: Zoals Ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal Ik ook al het goede over hen brengen dat Ik over hen uitspreek.
43 Er zullen akkers gekocht worden in dit land, waarvan u zegt: Het is een woestenij, zodat er geen mens en geen dier meer is; het is in de hand van de Chaldeeën gegeven.
44 Men zal akkers kopen voor geld, de koopbrieven ondertekenen en verzegelen, en die door getuigen laten bevestigen in het land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem, in de steden van Juda, in de steden van het Bergland, in de steden van het Laagland, en in de steden van het Zuiderland. Ik zal namelijk een omkeer brengen in hun gevangenschap, spreekt de HEERE.

Uitleg

In dit hoofdstuk lezen we dat Israël gestraft wordt omdat het volk niet de wil van God heeft gedaan en andere goden volgde. De straf was kennelijk de verspreiding over de aarde, want in vers 37 lezen we dat God de joden zal bijeenbrengen uit al de landen waarheen Hij ze ("in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid") verdreven heeft. Vers 43 beschrijft dat het land onder de Chaldeeën een woestenij geworden is. Het wordt weer vruchtbaar, want we lezen dat er in akkers gehandeld zal worden. Verschillende vertalingen concluderen uit vers 41 dat de joden voor eeuwig in Israël zullen blijven wonen.

Vervuld: ja

Dit Bijbelgedeelte beschrijft prachtig de terugkeer van de joden naar Israël nadat ze eeuwenlang verspreid waren over de aarde. Het land is ook weer vruchtbaar.

Gerelateerde profetieën

Ezechiëls visioen van de beenderen (Ez. 37:1-14)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren (Jes. 41:8-10)
Israël wordt een vruchtbaar land, het volk keert terug (Am. 9:11-15)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
Joden zullen terugkeren uit de landen waarheen ze verdreven zijn (Jer. 16:14-15)
God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)