Profetie in de Bijbel

Profetie

Ezechiëls visioen van de beenderen

Ezechiël 37:1-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-11-2012 | 2 reacties
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Ezechiël, beenderen, skeletten, dorre beenderen, diaspora, vallei

Samenvatting

Ezechiël ziet dat skeletten weer tot leven komen. Een visioen dat laat zien dat de joden terug zullen komen uit de diaspora.

Bijbeltekst

1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.
3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!
4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE.

5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.
6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.
8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.
9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.
10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.

11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.
14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Uitleg

Ezechiël ziet hoe God skeletten tot leven brengt. Dat gebeurt in twee stappen:
- eerst wordt lichamelijk de boel op orde gebracht (botten aan elkaar, pezen en vlees erover)
- daarna wordt de Geest erin geblazen.
Het verwijst naar de heropstanding van Israël nadat de joden eeuwenlang verspreid zijn geweest over de aarde.

Net als in Jesaja wordt ook hier duidelijk gemaakt dat de terugkeer van Israël het werk van God is.

Vervuld: ja

De joden zijn na de holocaust massaal naar Israël gekomen.

Gerelateerde profetien

De joden zullen, nadat ze gestraft zijn, terugkeren naar Israël (Jer. 32:37-44)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
Israël wordt een vruchtbaar land, het volk keert terug (Am. 9:11-15)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël (Jer. 31:1-9)
God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)

Reacties

Naar mijn mening nog niet geheel vervuld; heel Israel zal terug komen, niet alleen Judea. "Isreal" is nu nog een seculiere staat, "er is nog geen geest in hen". Israël is nog steeds verspreid onder de volkeren.

werner vorstman | 11-07-2018 17:20

Regulatory signaling cascades or regulatory proteins other than canonical Hedgehog signaling can modulate GLI1 and GLI2 expression, transcriptional activity and stability buy priligy usa Manufactured for Synthon Pharmaceuticals, Inc

rapocloma | 25-01-2023 13:18

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder