Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

De onrechtvaardige rechter

Het kan lang duren voordat de Zoon des Mensen terugkeert.

Lucas 18:1-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 28-07-2020 | gewijzigd: 31-07-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen | Vervuld: ja
Trefwoorden: Jezus, wederkomst

Meer

De dagen van Noach en Lot

De dag dat de Zoon des Mensen geopenbaard wordt, lijken op de dagen Noach en Lot.

Lucas 17:26-37 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-07-2020 | gewijzigd: 25-07-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: farizeeërs | Vervuld: nee
Trefwoorden: Noach, Lot, opname

Meer

De vervallen hut van David wordt weer opgebouwd

Jakobus zegt dat de vervallen hut van David weer wordt opgebouwd, joden dan God zullen zoeken en er dan heidenen zijn over wie de naam van God is uitgesproken.

Handelingen 15:13-17 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-05-2020 | gewijzigd: 16-06-2020
Profeet: Jakobus | Geadresseerde: synode van Jeruzalem | Vervuld: gedeeltelijk
Trefwoorden: David, Israël

Meer

Jezus zal de wereld oordelen

Paulus verkondigt de filosofen van Athene dat de wereld ooit door een Man geoordeeld zal worden die opgestaan is uit de dood.

Handelingen 17:30-31 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-10-2019 | gewijzigd: 06-10-2019
Profeet: Paulus | Geadresseerde: mannen van Athene | Vervuld: nee
Trefwoorden: Areopagus, Paulus, oordeel, Jezus

Meer