Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Jezus zal de wereld oordelen

Paulus verkondigt de filosofen van Athene dat de wereld ooit door een Man geoordeeld zal worden die opgestaan is uit de dood.

Handelingen 17:30-31 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-10-2019 | gewijzigd: 06-10-2019
Profeet: Paulus | Geadresseerde: mannen van Athene | Vervuld: nee
Trefwoorden: Areopagus, Paulus, oordeel, Jezus

Meer

Jezus vervloekt Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm

Jezus vervloekt Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm, drie steden in Galilea. Hij spreekt een zwaar oordeel over ze uit.

Lucas 10:13-16 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-03-2019 | gewijzigd: 17-03-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Chorazin en Bethsaïda | Vervuld: ja
Trefwoorden: Chorazin, Bethsaïda, Kapernaüm, vervloeking

Meer

Jesaja over de dag van de Heer

De dag van de Heer wordt een dag van verwoesting. Zondaars worden weggevaagd, het land wordt een woestenij, profeteert Jesaja.

Jesaja 13:1-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-03-2019 | gewijzigd: 11-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: iedereen | Vervuld: nee
Trefwoorden: Dag des Heeren, oordeel, Babel

Meer

God zal de wereld straffen

God zal de wereld straffen. Slechtheid wordt vergolden. Goddelozen, hoogmoedigen en geweldplegers worden gestraft.

Jesaja 13:11 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-02-2019 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: wereld | Vervuld: nee
Trefwoorden: kwaad, wereld, vergelding, oordeel, dag van de Heer

Meer

Ouderlingen krijgen een krans

Als Jezus terugkomt krijgen trouwe ouderlingen een krans

1 Petrus 5:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-01-2019 | gewijzigd: 19-02-2019
Profeet: Petrus | Geadresseerde: ouderlingen | Vervuld: nee
Trefwoorden: ouderlingen, wederkomst, krans, kroon

Meer